TEHNOLOGIÝA

«Tesla» kompaniýasyndan täze rekord

Soňky wagtlarda “Tesla” kompaniýasynyň özüniň elektrik ulaglary bilen dünýädäki meşhurlygy artýar. Kompaniýanyň esaslandyryjysy Elon Muskyň eýeçiligindäki elektrik awtoulag tehnologiýasynyň öňdebaryjy kompaniýasy “Tesla” täze üstünlik gazandy. Kompaniýanyň ýakynda öndüren batareýa tehnologiýasy bilen “Tesla” ulagy 647 kilometr aralygy geçip, ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugy tarapyndan tassyklanan iň oňat menzile ýetdi.

“Teslanyň” täze “Model S” ulagy “Long Range Plus” wersiýasy tarapyndan hödürlenýän 647 kilometr aralygy ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugy tarapyndan resmi taýdan tassyklandy. “Model S” 2012-nji ýylda ilkinji gezek hödürlenende 426 km menziliň geçilmegi göz öňünde tutulypdy. “Model S” ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugy tarapyndan geçirilen öňki synaglarda 629 kilometre ýetmegi başardy. Kompaniýanyň bu oňat netijesi üçin ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gullugy bu elektrik modeli ýörite şahadatnama bilen sylaglady.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri