TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Terminatoryň» prodýusseri Özbegistanda kino surata düşürer

ABŞ-ly meşhur prodýusser Lourens Alan Kasanoff ýakynda Özbegistanyň milli kinokomissiýasynyň wekilleri bilen bilelikde Samarkand, Buhara hem-de Daşkent şäherlerine aýlanyp gördi. Bu gezelenjiň esasy maksady prodýusseriň täze filmi üçin sahnalary gözlemegidir.

Özbek metbugatynyň ýazmagyna görä, prodýusseriň täze filmi dolulygyna däl-de, onuň diňe bir epizody Özbegistanda surata düşüriler. Bu işe özbek kinomatograflary hem uly höwes bilen çemeleşýärler.

«Mortal Combat» tapgyryny esaslandyryjy Lourens Kasanoff dürli ýyllarda «Terminator», «Lego ― ýyldyzlaryň söweşi» ýaly filmlerde prodýusserlik etdi. «Terminator 2: Kyýamat güni» filmindäki täsirli sahnalar üçin bolsa ol Oskar baýragyna-da mynasyp boldy.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle