TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis federasiýasynyñ başlygynyñ orunbasary Dirk Horford habar berýär.

“Wimbeldon” tennis ýaryşynyň taryhynda ilkinji gezek şeýle ýagdaýa duş gelýär. Bu ýaryş 1945-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär.

– Bu ýaryşyñ häzirlikçe goýbolsun edilmegi dogry karar we bular ýaly ýaryşlaryñ senesini üýtgedip we yza süýşürip bolýar, emma oktýabr aýynda otda tennis oýnamak mümkin däl, sebäbi şol döwürde ot çygly bolýar we oýnamak kynçylyk döredýär diýip, Horford belläp geçýär.

“Wimbeldon” çempionatyny 29-njy iýun-12-nji iýul aralygynda geçirmek meýilleşdirilýärdi.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle