Telekeçileriň sergisi we maslahaty

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisine hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara öz Gutlag hatyny iberdi. Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy hem-de bu şanly … Continue reading Telekeçileriň sergisi we maslahaty