Telekeçilere goldaw we zerur azyk harytlary üçin 300 mln dollar berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen 300 million dollar bölüp bermek baradaky resminamalara gol çekdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen telekeçilere goldaw hökmünde 150 million amerikan dollar, zerur azyk … Continue reading Telekeçilere goldaw we zerur azyk harytlary üçin 300 mln dollar berildi