TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

«Telekeçiler mekdebi»: kursa çagyrýar

«Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy aşakdaky hünärler boýunça kurslara diňleýjileri kabul edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

— iş dolandyryjylyk we arhiw işi;

— 1C buhgalter hasaby;

— ýeňil geýimleriň biçimçi-tikinçisi;

— Auto CAD we 3DMax programmalarynyň esaslary;

— gid-terjimeçi.

Okuwlar Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda geçirilýär.

Okuwlary tamamlanlara synaglaryň netijesi boýunça degişli sertifikatlar berilýär.

Giňişleýin maglumat almak üçin telefon belgisi: 22-74-38.

 

Daşary ýurtlular hem çäklendirmeleri berjaý etmeli

 

 

Ýene-de okaň

Himiýa boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Fizika boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Nobel hepdeligi başlady

Teswirle