Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

Döwlet  eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler bellenen kada laýyklykda harytlary eksport etmek bilen bagly şertnamalary birža söwdalaryna gatnaşyp ýa-da gatnaşmazdan baglaşylyp bilerler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çeken Kararynda bellenilýär. Ýurdumyzda eksporta gönükdirilen harytlary öndürýän hususy … Continue reading Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler