TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tejribeli tälimçiniň täze iş

Fransiýaly meşhur futbol hünärmeni, Londonyň «Arsenalyna» 22 ýyllap (1996 ― 2018) tälimçilik eden Arsen Wengere FIFA-da täze wezipe berildi.

FIFA-nyň resmi saýtynda hem habar berlişi ýaly, 70 ýaşly hünärmen erkekler bilen bir hatarda zenanlar futbolyny hem rowaçlandyrmak üçin iş alyp barar. Ol zenanlar futbolynyň ösdürilmegi bilen meşgullanýan IFAB guramasynyň hem hormatly agzalygyna kabul edildi. Şeýle hem Arsen Wengerýaş tälimçilere menejmentlik ugrundan sapak berýär.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle