20/01/2021 21:01
Home TEHNOLOGIÝA “Square” 3 günde üç rekord goýdy

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden ýokarlandy, has takygy bolsa 3 günde bazarda 3 sany rekord goýmagy başardy. Ýagny kompaniýanyň paýnamasy Duşenbe güni 208 dollar, Sişenbe güni 209 dollar, Çarşenbe güni 214 dollara barabar boldy. Häzirki wagtda “Square” kompaniýasynyň bazar bahasy 91 milliard dollar boldy. Bu babatda “Square”, koronawirus sanjymyny öndüriji “Moderna”, wideo konferensiýa programmasy “Zoom” we elektrik ulagy öndüriji “Tesla” kompaniýalary bilen bilelikde ýylyň iň gowy ýeňijileriniň hataryna girýär. Kompaniýanyň 2015-nji ýylda köpçülige hödürlenden bäri, onuň paýnamalary 1.800% göterim ýokarlandygyny belläp bolar.

Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasy hakda…

“Square Inc.” – Amerikanyň maliýe hyzmatlary, täjirçilik hyzmatlary toplumy we ykjam töleg kompaniýasy, Kaliforniýanyň San-Fransisko şäherinde ýerleşýär. Kompaniýa programma üpjünçiligi we töleg önümlerini satýar we kiçi telekeçilik hyzmatlarynyň işiniň gerimini giňeldýär. Bu kompaniýa 2009-njy ýylda Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan esaslandyryldy we 2010-njy ýylda ilkinji programmasyny we hyzmatyny ýola goýdy. 2015-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri, Nýu-Ýork gazna biržasynda “SQ” belligi bilen jemgyýetçilik kompaniýasy hökmünde hasaba alyndy.

Okap bilersiňiz  “Sony”-den Ýewropa üçin arzan telefon
Okap bilersiňiz  Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen okuwçylarynyň halkara üstünligi

Gazagystan Respublikasynda 7-12-nji ýanwar aralykda geçirilen matematika, fizika we informatika dersleri boýunça Halkara ders bäsleşiginde türkmen mekdep okuwçylary üstünlikli çykyş etdi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary
Ozal habar berlişi ýaly,...

 “Akina-Andhoý” demir ýol şahasy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Lahti ― 2021-nji ýylda «Ýewropanyň ýaşyl paýtagty»

Finlandiýanyň Lahti şäheri resmi ýagdaýda 2021-nji ýylda «Ýewropanyň ýaşyl paýtagty» diýlip yglan edildi. Bu barada «EuroPulse»-yň habarynda aýdylýar. Şäher bu derejäni Portugaliýanyň Lissabon şäherinden kabul...