TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Tehnologiýa milliarderleri 2022-nji ýyla gowy başlamady

Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar…

Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji ýylyň ilkinji hepdelerinde ýitgi 85 milliard dollar boldy. “Bloomberg Billionaires Index” -iň habaryna görä, bu ýitgiler dünýäniň iň baý adamy Ilon Maskyň baýlygyny 243 milliard dollara, ýagny ýylyň başyndan bäri 27 milliard dollara çenli azaldy. Mundan başga-da, Maskyň girdejisiniň 335 milliard dollar bilen noýabr aýyndaky iň ýokary derejesinden 100 milliard dollar azaldy.

Şeýle-de bolsa, dünýädäki ikinji baý adam “Amazon” -yň esaslandyryjysy Jeff Bezos 2022-nji ýylda takmynan 25 milliard dollar ýitirdi. “Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts 1-nji ýanwardan bäri arassa gymmaty 9,5 milliard dollar azaldy, “Google” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Larri Page-iň girdejisi bolsa 12 milliard dollar azaldy.

Beýleki tarapdan, bäş milliarder hem tehnologiýa aksiýalarynda ýitgi çekdi. “Bloomberg” -iň habaryna görä, geçen hepde pul ýitirmedik we dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Bernard Arna boldy.

Dünýäniň iň baý alty adamynyň “Bloomberg” milliarderler indeksinde üstünlikleri:

ILON MASK

Reýting: 1

Arassa gymmaty: 243 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 26,9 milliard dollar

JEFF BEZOS

Reýting: 2

Arassa gymmaty: 168 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 24,7 milliard dollar

BERNARD ARNAULT

Reýting: 3

Arassa gymmaty: 167 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 10,5 milliard dollar

BILL GATES

Reýting: 4

Arassa gymmaty: 129 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 9,47 milliard dollar

LARRY PAGE

Reýting: 5

Arassa gymmaty: 117 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 11,9 milliard dollar

MARK ZUKERBERG

Reýting: 6

Arassa gymmaty: 113 milliard dollar

Şu ýylyň başyndan bäri ýitgi: 12,1 milliard dollar

 

Türkiýäniň uniwersitetleriniň uçurymlary üçin baýrakly meýilnama

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle