JEMGYÝET

Teatrlarymyzda amerikan filmleriniň görkezilişi bolar

Üstümizdäki aýyň dowamynda welaýat drama teatrlarynda afrikan-amerikan taryhy aýy mynasybetli amerikan filmleriň görkezilişi bolar. Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda, teatrlarda, ine, şu filmlere tomaşa edip bilersiňiz:

Türkmenabat şäherinde: Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda – 2019-njy ýylyň 9-njy fewralynda:

11:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

Mary şäherinde: Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda – 2019-njy ýylyň 10-njy fewralynda:

13:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

Aşgabat şäherinde: “Aşgabat” kinoteatrynda – 2019-njy ýylyň 10-njy fewralynda:

11:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

Balkanabat şäherinde: Beýik saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda – 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda:

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

16-njy fewralynda bolsa:

11:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

14:00-da “Öý” multifilm;

Mary şäherinde: Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda – 2019-njy ýylyň 10-njy fewralynda:

13:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

Türkmenbaşy şäherinde: Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni sport toplumynda – 2019-njy ýylyň 17-nji fewralynda:

13:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi;

Daşoguz  şäherinde: Nurmuhammet Andalyp dyndaky döwlet sazly drama teatrynda – 2019-njy ýylyň 24-nji fewralynda:

13:00-da “Şagyzy we gurbaga” multifilm;

15:00-da “Öý” multifilm;

18:30-da “Gara babyr” çeper filmi görkeziler.

 

Bellik: Ähli girişler tölegsizdir. Kinofilmler rus dilinde iňlis dilindäki subtitrler bilen görkeziler.

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär