TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

TDU-da himiýa boýunça halkara internet olimpiadasy geçirilýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde himiýa boýunça halkara internet olimpiadasy öz işine başlady. Bu olimpiada 14 — 17-nji noýabr aralygynda geçirilýär.

Olimpiada Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň dürli ugurlarynyň, hünärleriniň talyplary gatnaşýarlar. Has takygy, oňa gatnaşyjylar hökmünde Russiýanyň, Hytaýyň, ABŞ-nyň, Awstraliýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň, Awstriýanyň, Rumyniýanyň, Wengriýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Malaýziýanyň, Gazagystanyň, Ukrainanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Täjigistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Belarusyň ýokary okuw mekdepleriniň 66-syndan 230 talyp hem-de Türkmenistanyň 14 sany ýokary okuw mekdebinden 94 talyp hasaba alyndy.

Himiýa boýunça halkara internet olimpiadasyna halkara standartlaryna laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri bilen birlikde, daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň professorlary eminlik edýärler.

Olimpiada şahsy we toparlaýyn bäsleşik görnüşinde geçirilýär.

 

Ýene-de okaň

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Teswirle