Täze wab sahypasy açyldy: mejlis.gov.tm

Ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçilikleriň giňden ýaýran döwründe täze web sahypalarynyň hem açylmagy dowam edýär. Ýurdumyzyň ministrlikleridir pudaklaýyn edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň köpüsiniň öz resmi web saýtlary işe girizildi. Täzelikde bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň web saýty işe başlady. “mejlis.gov.tm” saýtynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň gurluşy hem-de onuň alyp barýan işleri barada … Continue reading Täze wab sahypasy açyldy: mejlis.gov.tm