Täze maksatnama – ösüşleriň aýdyň ýoly

Halkymyz ähli döwürlerde ýaş nesliň edep-terbiýesine, bilimine, beden we ruhy kämilligine uly ähmiýet beripdir. Türkmen jemgyýetinde hemişe ýaşlaryň Watana wepaly, il-güne ygrarly, halal, zähmetsöýer, ilhalar ynsanlar bolup ýetişmegi ugrunda uly tagallalar edilipdir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata-babalarymyzyň bu parasatly durmuş ýörelgesiniň dünýä nusgalyk derejede dowam etdirilýändigi bolsa guwandyryjydyr. … Continue reading Täze maksatnama – ösüşleriň aýdyň ýoly