TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Täze «iPhone» martda tanyşdyrylar

Germaniýanyň «Iphone-ticker» portalynyň ýazmagyna görä, «Apple» kompaniýasy täze ― «iPhone 9» modeliniň tanyşdyryş dabarasyny 31-nji martda meýilleşdirýär. Bu telefonlar 3-nji aprelde satlyga çykar.

«Apple» kompaniýasy ýakynda häzirki söwda dolanyşygynda bolan «iPhone» modelleriniň satuwynda biraz çäklendirmeleri girizdi. Çünki ýurtdaky ýagdaýlar sebäpli, Hytaýdaky zawodlar işlemegini bes etdi. Bu bolsa kompaniýanyň doly güýjünde işlemegini bökdeýär.

Muňa garamazdan, kompaniýa täze modeli jemgyýetçilige hödürlemek üçin koronowirusdan ýaýdananok. Hem ýokary hilli, hem baha taýdan amatly boljak täze model eýýäm dünýä ýüzünde hem uly gyzyklanmalara eýe boldy.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle