TEHNOLOGIÝA

Täze «iPhone» martda tanyşdyrylar

Germaniýanyň «Iphone-ticker» portalynyň ýazmagyna görä, «Apple» kompaniýasy täze ― «iPhone 9» modeliniň tanyşdyryş dabarasyny 31-nji martda meýilleşdirýär. Bu telefonlar 3-nji aprelde satlyga çykar.

«Apple» kompaniýasy ýakynda häzirki söwda dolanyşygynda bolan «iPhone» modelleriniň satuwynda biraz çäklendirmeleri girizdi. Çünki ýurtdaky ýagdaýlar sebäpli, Hytaýdaky zawodlar işlemegini bes etdi. Bu bolsa kompaniýanyň doly güýjünde işlemegini bökdeýär.

Muňa garamazdan, kompaniýa täze modeli jemgyýetçilige hödürlemek üçin koronowirusdan ýaýdananok. Hem ýokary hilli, hem baha taýdan amatly boljak täze model eýýäm dünýä ýüzünde hem uly gyzyklanmalara eýe boldy.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt