TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze ilçiler wezipä bellendi

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze ilçileri wezipä belledi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda,

 • Sylapberdi Nurberdiýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Wengriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Çehiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Slowakiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, BMG-niň Wenadaky ştab-kwartirasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili hem-de Ýadro synaglaryny hemmetaraplaýyn gadagan etmek baradaky şertnama guramasynyň taýýarlaýyş toparynyň ýanyndaky wekili wezipelerinden boşatmaly.
 • Hemra Amannazarowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.
 • Hemra Amannazarowy Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Çary Ataýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek baradaky guramanyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili hem-de Türkmenistanyň ÝB-niň ýanyndaky wekilçiliginiň baştutany wezipelerinden boşatmaly.
 • Sapar Pälwanowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.
 • Sapar Pälwanowy Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Maksat Çaryýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.
 • Maksat Çaryýewi Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Işanguly Amanlyýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Alžir Halk Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Tunis Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Marokko Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.
 • Mekan Işangulyýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesinden boşatmaly.
 • Gurbanmämmet Elýasowy Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Mekan Işangulyýewi Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Türkmenistanyň Ukraina Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýewi şol bir wagtda Türkmenistanyň Moldowa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 • Myrat Mämmedaliýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.
 • Atadurdy Baýramowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik dereje berildi.
 • Atadurdy Baýramowy Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň täze Konsepsiýasy kabul edildi

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle