TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”, “Erkek gözýaşlary”, şeýle hem “Tom we Jerri we Godzilla Konga garşy” filmler bolup durýar.

Ähli täze filmler bir wagtda ABŞ-nyň kinoteatrlarynda tanyşdyrylar. Bu wagtlaýyn çäre soňraky täze çykjak kinolara degişli bolup durmaz. ”Godzilla Konga garşy” filmi garaşylýan senesinden iki aý öň çykmagyna garaşylýar. Şeýle hem bu kinokompaniýanyň “Gorkunç zenan: 1984” filmi şeýle görnüşde geçer diýip habar berýär.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle