TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Täze elektron önümlerini sentýabrda tanyşdyrar

“Samsung” kompaniýasy şu ýylyň maý aýynda elektron önümleri öndürýän kärhanalaryň arasynda geçirilýän “IFA” halkara sergisine koronawirus pandemiýasy sebäpli gatnaşyp bilmedi. Şonuň öwezini dolmak maksady bilen kompaniýa şu ýylyň 2-nji sentýabrynda “Life unstoppable” ady bilen bir çäre geçirmegi meýilleşdirilýär. Bu çäräniň dowamlylygy 45 minuda barabar bolar. Geçiriljek çärede kompaniýanyň täze harytlary, ýagny täze akylly telefonlary, telewizorlary, hojalyk harytlary, gulaklyklar we ses çykaryjy enjamlar satuwa çykarylar. “Samsung” kompaniýasynyň 2-nji sentýabrynda geçirjek “Life unstoppable” çäresi sagat 9:00-da başlar. Onda bölek we lomaý satuw işleri gatnaşyjylara açyk bolar. Müşderiler özleriniň gerekli harytlarynyň sargydy hem kabul ediler. Çäre barada ýene-de goşmaça maglumatlaryň okyjylara ýetiriljekdigi kompaniýanyň resmi web sahypasynda aýdylýar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle