“Hawaiian Airlines” howaçylyk we deňizçilik şereketi “REGENT” şereketbilen bilelikde “Monarch” diýlip atlandyryljak täze nesil 100 kişilik täze elektrik togy bilen işleýän deňiz uçaryny öndürjekdiklerini habar berdi. Täze uçarlaryň 2028-nji ýyla çenli ulanyşa hödürlenmegine garaşylýar. Bütinleý elektrik togy bilen işlejek uçar tamamlananda beýleki uçarlara garanyňda has az çykdajyly, has pessaý sesli we beýleki uçarlara garanyňda has köp mümkinçiliklere eýe bolar. şeýle hem bu uçar bir gezeklik zarýad bilen 800 kilometre çenli aralygy geçip biler.

Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde gepleşikler geçirýär