TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Täze dünýä rekordyny goýdy

Efiopiýaly türgen Letesenbet Gideý 10 müň metr aralyga ylgamak boýunça ýaryşda dünýä rekordyny goýdy. Bu ýaryş Niderlandlarda geçirildi.

23 ýaşyndaky türgen bu aralygy 29 min 1,3 sekuntda geçmegi başardy. Şeýlelikde ol 5-nji iýunda niderlandly Sifan Hassanyň gazanan netijesini täzeledi.

Gideý dünýä çempionatynyň kümüş medalynyň hem eýesidir. Mundan başga-da, efiopiýaly türgen mundan ozal dünýä çempionlatlarynda 5 altyn we 1 kümüş medal gazanypdy.

Özbegistanyň Prezidenti Täjigistanda saparda bolar

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle