Täze Chrome Browser goşundysy : Makul Sözlük

Kompýuterlerde Chrome Browser ulanýanlar üçin 2021-nji ýyla giren şu günlerimizde hoş habar gelip gowuşdy. Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň ahyrynda, has takygy, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly tarapyndan Türkmen we Iňlis dillerinde “gepleýän” ilkinji akylly sözlük-Makul Sözlük (www.makulsozluk.com) taslamasy durmuşa geçirilipdi.  Makul Sözlük taslamasyny esaslandyryjylar … Continue reading Täze Chrome Browser goşundysy : Makul Sözlük