TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taylor Swift 1 million amerikan dollar kömek etdi

Dünýä meşhur estrada ýyldyzy Taylor Swift ABŞ-nyň Tennessi ştatynyň «Adatdan daşary hadysalar» gaznasynyň hasabyna 1 million amerikan dollar haýyr-sahabat kömegini etdi. Zehinli aýdymçy bu ştatyň gaznasyna birnäçe gezek pul kömegini berdi. Tennessi ştatynyň hökümeti berilen pul serişdesine egin-eşikleri arzan bahadan halka ýetirmegi meýilleşdirýär. Ýaş estrada ýyldyzy ýene-de geljekde ştatyň «Adatdan daşary hadysalar» gaznasyna kömek etmegini dowam etjekdigini aýdýar.

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle