“Tatneft” kompaniýasynyň şahamçasyndan bäsleşik

Tatarystanyň “Tatneft” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa we hasaplaýjy tehnikalar, öý himiki serişdeleri hem-de gurluşyk materiallaryny satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabryndan 5günüň dowamynda kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin:

Balkanabat ş, T.Satılow köçesi 150/59

+993 222 6 43 66

filial_turkmen@mail.ru

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!