JEMGYÝET

Tatarystanyň sport ministri Wladimir Leonowyň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň sport ministri Wladimir Leonowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Tatarystan Respublikasynyň sport ministri Wladimir Leonow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Aşgabada geldi.

Duşuşygyň barşynda sport ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk ugurlaryna seredildi, şeýle hem dürli iri sport ýaryşlaryny geçirmek hem-de olara gatnaşmak meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri