Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Türkmenistan’da

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Konuk Cumhurbaşkanı’nı, Uluslararası Aşkabat Havalimanı’nda Türkmenistan Devlet Spor Komitesi Başkanı Toyly Kömekov ve Rusya’nın Aşkabat Büyükelçisi Aleksandr Blohin karşıladı.

Dün akşam saatlerinde Aşkabat’a gelen Cumhurbaşkanı Minnihanov ve beraberindeki heyet, Milli Kültür Merkezi’ndeki Türkmenistan ile Tataristan’ın önde gelen sanatçılarının ortak konser programına katıldı. Konser programı ile Tataristan Kültür Günleri etkinlikleri Aşkabat’ta başlamış oldu.

Aşkabat’taki Mukamlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında Tataristan’ın kültür alanındaki başarılarını gösteren sergi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Minnihanov ve beraberindeki heyet, konser programı öncesinde sergiyi gezdi. Sergide ayrıca, Türkmenistan’ın da kültürünü ve tarihini anlatan eserler yer aldı.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Minnihanov, ortaklaşa düzenlenen konser programının iki ülke halklarının arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendireceğine inandığını söyledi. Konuk Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a teşekkür ederek, Türkmenistan ile Rusya devlet yetkililerinin desteğiyle iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin arttığını ifade etti.

İki ülkenin önde gelen sanatçılarının sahne aldığı konser programı büyük ilgi gördü. Sanatçılar seslendirdiği parçalar ile izleyicileri büyüledi.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, bugün Türkmenistan’ın bağımsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek ekonomide elde edilen başarıların sergilendiği fuara katılacak. Ayrıca, konuk Cumhurbaşkanı Yıldız otelinde yapılacak Türkmenistan-Tataristan İş Forumu’na katılacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar