Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar bagyna gatnaýan 5 ýaşlyja oglanjygyň aýdymlary bilen heniz çagalykdan saýlanmanka, eýýäm, köpleriň söýgüsini gazanmagyna, onda-da halypa bagşymyz Nurberdi Gulowyň  ýoluny dowam edip tanymallyga ýetişmegine näme diýersiňiz?! … Continue reading Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”