TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täsinlikler dünýäsi

Baýguş gök reňki görüp bilýän ýeke täk guşdur.

Garynja öz agramynyň elli essesini göterip bilýär.

Bir kg limonyň düzüminde 1kg klubnikadan has köp şeker bardyr.

Bukingem köşgünde 602 otag bar.

Çagalar ýaz paslynda has çalt ösýärler.

Eýfel diňiniň iň depesine ýetmek üçin 1972 basgançak çykmak gerek bolar.

Erkekler zenanlara görä, 10 esse köp reňk körlügine sezewar bolýarlar.

Iňlisçede “Wendy”  ady Piter Pen hekaýasynda ulanylmak üçin tapylan toslamadyr.

Arylaryň ýarym kg bal ýygnamagy üçin 2million sany gül gerek bolýar.

Ýaponiýa Owganystana ynsanperwer kömegini berer

 

 

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle