TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Täsin kiwano miwesi

Kiwano ösümligi bu içiniň görnüşi hyýara meňzeş kädileriň maşgalasyna degişli bolup durýar. Bu miwäni ösdürilip ýetişdirilýän ýeri Afrika, emma Günorta Amerikada, Günorta Afrikada ösýär. Kiwano subtropiki we tropiki howa şertlerini (kalorizator) gowy görýär. Beýleki ýurtlar hem ösüp başlady: Kolumbiýa, Täze Zelandiýa, ABŞ, Ysraýyl. Köp ýurt muny başgaça atlandyrýar, mysal üçin: anguriýa, jele gawuny, şahly gawun, Afrika hyýar, iňlis pomidory. Kiwano bu maşgalanyň beýleki ösümliklerine garanyňda zyýankeşlere has çydamly, ösdürip ýetişdirilmegine aýratyn üns bermegi talap etmeýär, ýöne temperaturanyň üýtgemegine gaty duýgur we sowuk hem ýaramaz täsir edýär. Kiwano pes kalorili önüm, 100 gramda bary-ýogy 44 kkal bar.

  • Kaloriýa, kkal: 44
  • Beloklar, g: 1.8
  • Ýag, g: 1.3
  • Uglewodlar, g: 7.6

Kiwano düzüminde beta-karotin bar. Kiwano witaminlere-de baý: C, PP, B1, B2, B5, B6, B9 we mikroelementler: kaliý, kalsiý, magniý, natriý, fosfor, demir, marganes, mis, sink. Kiwano immunitet ulgamyny güýçlendirýändigi, iýmit önümi hasaplanylmagy we ýaralary bejermek üçin oňat serişdedir.

Nurbibi Taganowa, 

TOHU-nyň mugallymy.

“NASA” Aýyň günorta polýusyna robot ugradýar

 

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle