DÜNÝÄ

Taryhy birleşme

«Fiat Chrysler» (Italiýa-Amerika) we «Pegugeot S.A» (Fransiýa) kompaniýalary 2020-nji ýyldan başlap güýçlerini birleşdirer. Häzir ortatap ulag öndürijiler hasaplanýan bu iki kompaniýanyň birikmesinden soňra bir ýylda 8,7 million awotulag öndürip bilýän läheň bir kompaniýanyň emele gelmegine garaşylýar.

Paýnamalary 50/50 paýlaşyljak we gysgaça FCA-PSA diýlip atlandyryljak kompaniýanyň dolandyryş edarasy kompaniýalaryň ikisine-de bitarap döwletde ― Niderlandiýada ýerleşer. Fransiýada, Italiýada we ABŞ-de bolsa onuň dolandyryş merkezleri açylar.

Täze kompaniýa “Alfa Romeo”, “Chrysler”, “Dodge”, “Fiat”, “Jeep”, “Lancia”, “Ram”, “Maserati”, “Peugeot”, “Citroën”, DS, “Opel” we “Vauxhall” kysymly awtoulaglary bir ýere jemlär. Bilelikdäki topar PariŽiň, Milanyň we Nýu-Ýorkyň birŽalarynyň sanawyna goşular.

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri