TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Taryhda şu gün — 30-njy sentýabr

Şu gün ýagny 30-njy sentýabrynda ençeme taryhy wakalar bolup geçen. Biz gündelik ýetirýän bu maglumatlarymyz internet maglumatlary esasynda taýýarlanýar. Şeýle gyzykly maglumatlary okyjylarymyza gündelik ýetirmegi meýilleşdirýäris.

Taryhy wakalar:

1861 — Uilýam Rigleý amerikaly telekeçi, “Wrigley” sakgyç kompaniýasyny esaslandyrdy.

1791 — Mozartyň “Jadyly fleýta” operasy Wenada ilkinji gezek ýerine ýetirildi.

1947 — Pakistan Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna goşuldy.

1968 — “Boeing 747” uçuryldy we  ilkinji gezek halka görkezildi.

2005 — Maýkl Eýsner “Disneý” kompaniýasynyň baş müdiri wezipesine bellenildi.

Dünýä inenler:

1207 – Rumi, şahyr.

1933 – Mişel Aun, liwanly general we syýasatçy, Liwanyň Prezidenti.

1951 – Barri Marşal, awstraliýaly lukman we akademik, Nobel baýragynyň eýesi

1955 – Endi Behtolşaým, nemes inžener, “Sun Microsystems” kompýuter öndürýän kompaniýanyň esaslandyryjysy.

1986 – Oliwe Žiru, fransuz futbolçysy.

Aradan çykanlar:

1977 – Meri Ford, amerikaly aýdymçy we gitaraçy.

1990 – Patrik Waýt, awstraliýaly ýazyjy, şahyr we dramaturg, Nobel baýragynyň eýesi.

2004 – Maýkl Relf, iňlis režissýory, prodýuser we ssenarist.

2014 – Martin Lewis Perl, amerikaly fizik we inžener, Nobel baýragynyň eýesi

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle