TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taryhda şu gün: 20-nji iýun

  • 1960-njy ýylda Mali we Senegal döwletleri garaşsyzlyklaryny yglan edýärler.

Doglan günler:

  • Türkiýeli ýazyjy Zülfü Liwaneli (1946), artist Eda Eje (1990);
  • Amerikaly artist Nikol Kidman (1967);
  • Türkmenistanyň halk artisti Nurmyrat Annamyradow (1947-2012).

 

 

Medeniyet hepdeligine işjeň taýýarlyk görülýär

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle