TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Taryhda şu gün 16-njy sentýabr

Taryhda bolup geçen wakalar hemmeleri gyzyklandyrýar. Geliň, şolardan 16-njy sentýabrynda bolup geçen wakalaryň birnäçesi bilen tanyş bolalyň.

Taryhy wakalar:

1880 – “Cornell Daily Sun” ilkinji sany Nýu-Ýorkuň Ithaka şäherinde çap edildi. Gazet ABŞ-nyň iň gadymy, yzygiderli çap edilýän garaşsyz kollej gazetidir.

1908 – “General Motors” korporasiýasy döredildi.

1956 – “TCN-9 Sydney” atly teleýaýlym ilkinji bolup Awstraliýada yzygiderli ýaýlymlara başlady.

1959 – Ilkinji foto köpeldiji “Xerox 914” atly enjam Nýu-Ýork şäherinden göni ýaýlymda tanyşdyryldy.

Dünýä inenler:

1859 – Ýuan Şikaý, Hytaýyň Generaly we syýasatçysy, Hytaý Halk Respublikasynyň Prezidenti

1888 – Frans Emil Sillanpýa, Finlýandiýanyň ýazyjysy, Nobel baýragynyň eýesi

1953 – Mark Mellok Braun – Baron Mellok-Braun, iňlis žurnalisti we syýasatçysy, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň 2-nji orunbasary.

1987 – Merwe Boludur, türk aktrisasy

Aradan çykanlar:

1736 – Daniel Gabriel Ferengeýt, Polýak-Gollandiýaly fizik we inžener, termometri oýlap tapyjy.

1925 – Aleksandr Fridmann, rus fizigi we matematigi.

1961 – Hasan Polatkan, türk syýasatçysy, Türkiýäniň 15-nji Maliýe ministri

2012 – Fridrih Simmermann, Germaniýanyň aklawçysy we syýasatçysy, Germaniýanyň Içeri işler ministri

2016 – Karlo Azelio Çampi, italiýaly ykdysatçysy we syýasatçysy, Italiýanyň 10-njy Prezidenti we 49-njy Italiýanyň Premýer-ministri.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle