TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Taryhda şu gün – 16-njy noýabr

Şu gün 16-njy noýabr, ýylyň 320-nji güni. Geliň, 16-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň.

Taryhy wakalar:

2019 — Şri-Lankanyň öňki goranmak sekretary Gotabaýa Rajapaksa prezident saýlawynda ýeňiş gazandy.

1945 — Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylmy we medeni guramasy bolan ÝUNESKO esaslandyryldy.

1801 — «Nýu-Ýork agşamy» neşiriniň ilkinji neşiri çap edildi.

Dünýä inenler:

1948 – Horst Bertram — nemes futbolçysy we tälimçisi.

1975 – Ýuki Uçida —  ýapon aktrisasy, model we aýdymçy.

1985 – Aditýa Roý Kapur —  hindi film aktýory.

1984 – Mark Bun —  iňlis futbolçysy.

1984 – Gemma Atkinson —  iňlis modeli we aktrisasy.

Aradan çykanlar:

2006 – Milton Fridman —  amerikaly ykdysatçy we akademik, Nobel baýragynyň eýesi.

2005 – Genri Taube —  Kanada-amerikan himigi we akademigi, Nobel baýragynyň eýesi.

2018 – Uilýam Goldman —  amerikaly ýazyjy, dramaturg we ssenarist.

2013 – Arne Pedersen —  norwegiýaly futbolçy we tälimçisi.

2013 – Robert Konli —  amerikaly žurnalist.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle