TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taryhda şu gün – 12-nji sentýabr

Taryh özüniň gyzykly wakalaryna baý. Olary barmak basyp sanardan köp. Biz hem öz döredijilik toparymyz bilen “Taryhda şu gün” atly täze makalamyzy size yzygiderli ýetirmegi maksat edinýäris. Gyzykly habarlary gyzgyny bilen okamak, taryhy wakalar bilen tanyşmak isleseňiz biziň bilen galyň. Taryhda 12-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar bilen bagly käbir maglumatlar bilen tanyş boluň!

Taryhy wakalar:

1953 – Nikita Sergeýewiç Hruşew Sowet Lideri hökmünde saýlandy.

1953 – ABŞ-nyň 35-nji Prezidenti Jon F. Kennedi Žalkin Buwe bilen durmuş gurdy.

1959 – “Bonanza” atly görkezilen ilkinji yzygiderli meýilleşdirilýän reňkli teleýaýlym programmasy görkezildi.

1992 – Ilkinji afroamerikaly aýal kosmosa çykdy.

Dünýä inenler:

1958 – Uilfred Benites amerikan meşhur boksçysy we sport taryhynda iň ýaş dünýä çempiony dünýä inýär.

1962 – Sunaý Akin türk şahyry, ýazyjysy, teleýaýlym alyp baryjysy, žurnalist we haýyr-sahawatçysy, Stambul oýunjak muzeýini esaslandyryjysy dünýä inýär.

1981 – Jennifer Keýt Hadson J.Had lakamy bilen tanalýan amerikaly aýdymçy, aktrisa we haýyr-sahawatçy dünýä inýär.

1991 – Tomas Mene “Borussiýa Dortmund” we Belgiýa milli ýygyndysy üçin sag arkada oýnaýan Belgiýanyň meşhur futbolçysy dünýä inýär.

Aradan çykanlar:

1918 – Jorj Rid Awstraliýaly hasapçy we syýasatçy, Awstraliýanyň 4-nji Premýer-ministri aradan çykýar.

1995 – Jeremi Brett ady bilen tanalýan iňlis aktýory Piter Jeremi Uilýam Haggins aradan çykýar.

1994 – Boris Borisowiç Ýegorow kosmos uçuşyny amala aşyran ilkinji lukman, ýagny Sowet lukman kosmonawty aradan çykýar.

2012 – Derek Jeýmson iňlis žurnalisti, alyp baryjysy, “Reuters” habar gullugynyň habarçysy aradan çykýar.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle