Taryh we Edebiýat : Täze Sahypalar

Häzirki wagta çenli saýtymyzda taryh we edebiýat ulgamyna degişli makalalary ýerleşdirip gelýäris. Bu ugurlara degişli makalalar toplumy köplenç ýagdaýda saýtymyzyň “Durmuş” sahypasyna ýerleşdirilýärdi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň döredijilik topary taryh we edebiýat ugruna degişli eserlere bolan uly gyzyklanmany hasaba alyp, saýtyň düzüminde ýörite sahypalary –  “Taryh” sahypasyny we “Edebiýat” sahypalaryny açdy. Türkmeniň baý taryhyna we täsirli edebiýatyna degişli biri-birinden gymmatly eserleri Siz saýtymyzyň degişli sahypalaryndan yzarlap bilersiňiz!

Hormatly okyjylarymyz!

Saýtymyzda häzirki wagtda birnäçe ýörite sahypa hereket edýär we Siz öz gyzyklanýan ugruňyza degişli habar we makalalary degişli sahypalaryň üstüne basmak bilen aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz!

Hereket edýän sahypalarymyz

Okap bilersiňiz  Bakanlar Kurulu toplandı: Japonya ile 7 anlaşma imzalandı

Umumy

Ykdysadyýet

Dünýä

Tehnologiýa

Durmuş

Sport

Medeniýet

Bilim

Syýahatçylyk

Telekeçilik

Saglyk

Täleýnama

Taryh

Edebiýat

Peýdaly Maslahat

Teswirler

Söhbetdeşlik

Sizden Gelenler

Ata Watan Eserleri

Foto Habarlar

Wideo Habarlar