BIZNES

Tarım ürünleri için yeni alım fiyatları

Türkmenistan’da tarım sektörünün geliştirilmesi ülke yönetiminin öncelikli alanlarının birisi teşkil etmektedir. Türkmenistan Devlet Başkanı sektörde kapsamlı değişikliklerin yapılması, tarım ürünlerinin üretiminin arttırılması, tarım üreticilerinin teşvik edilmesine yönelik bir dizi kararnameler imzaladı.

Bu kararnameler çerçevesinde 2019 yılından itibaren devlet tarafından başlıca tarım ürünleri olan buğday ve pamuk için yeni alım fiyatları belirlendi.

Türkmenistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 ton buğdayın fiyatı 2 kat arttırılarak, 400’den 800 manata yükseltildi.

Tekstil sektörünün önemli hammaddesi olan pamuğun fiyatı ise kalite özelliklerine göre belirlendi. Hasat döneminin ilk gününden 15 Ekim’e kadarki dönem itibariyle 1 ton orta lifli pamuğun fiyatı 1 500 manat olacak. 15 Ekim-15 Kasım tarihlerinde bu rakam 1 430 manat, 15 Kasım’dan sonra ise 1 365 manat değerinde olacak.

 Aynı zamanda 1 ton ipek pamuğun, yani elit pamuğun fiyatı hasat gününden başlayarak 15 Ekim'e kadar 2 bin manat, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 1 910 manat, 15 Kasım’dan sonra 1 820 manat olacak.

Hükümetin tarım sektörünü geliştirmek yönünde aldığı kararlar tarım üreticilerinin de gelir seviyesini yükseltecektir. Aynı zamanda çiftçiler için devlet tarafından birçok kolaylıklar sağlanmaktadır. Tarım makineleri, gübre gibi birçok hizmetler düşük fiyattan sağlanmaktadır.

Örneğin, 1 hektar alana ekilen buğdayın üretim maliyeti 925 manattır. Çiftçilere sağlanan kolaylıklar kapsamında bu maliyet 448,15 manat tekabül etmektedir. Önümüzdeki yıldan 1 hektar arazideki buğdayın üretim maliyeti 1 449,77 manat olacak. Bunun 678,54 manatı çiftçiye yansıyacak.

Türkmenistan tarım sektöründe köklü değişikliklere giderek, bu alanda özel sektörün de gelişmesini sağlayacak. Özel teşebbüslerin kurulması öngörülmektedir.

 

Ýene-de okaň

Hytaý kompaniýasy Türkmenistanda gämi abatlaýyş işine gyzyklanma bildirýär

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmaga kömek eder

“Rysgal” bank “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizer

Derweze kraterini söndürmek Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde maslahatlaşylar

“Bagtyýar” paromy Russiýa ugrady

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler