TAPİ Projesine 700 Milyon USD Yeni Fon

 İslam Kalkınma Bankası, Türkmenistan’ın doğalgazını Güney Asya pazarına taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz projesinin Türkmenistan topraklarındaki kısmı için 700 milyon dolar kredi sağlayacak.

Bu konuyla ilgili anlaşma, ABD’nin başkenti Washington’da Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası’nın güz dönemdeki toplantısı kapsamında imzalandı. Törene, Türkmenistan’ı temsilen Dış Ekonomik İlişkiler Bankası katıldı.

Aralık 2015’de temeli atılan TAPİ projesinin Türkmenistan topraklarından geçen 214 kilometre uzunluğundaki doğalgaz hattındaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiriliyor.

TAPİ projesi Türkmenistan’ın doğalgaz kaynaklarını çeşitli yollarla dünya piyasasına güvenli ve istikrarlı bir şekilde ulaştırma yönünde hayata geçirdiği enerji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Sözkonusu proje, Güneydoğu Asya ülkelerine uzun vadeli enerji akımını sağlayacak ve bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, TAPİ projesi küresel enerji güvenliğinin ve sürdürülebilir kalkınmasınında önemli faktörlerinden birisini teşkil etmektedir.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Dış Ekonomik İlişkiler Devlet Bankası, Türkmenistan’ın uluslararası piyasadaki resmi temsil kurumu olarak, önemli yatırım projeleri için uzun ve orta vadeli kredilerin alınmasını sağlıyor. Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası ile Türkmenistan adına işbirliği yapıyor.  

33 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip TAPİ projesi ile Türkmen gazının Afganistan üzerinden Güney Asya`nın 2 devi Pakistan ve Hindistan`a ulaştırmak hedefleniyor. Bin 800 kilometrelik TAPİ projesinin 214 kilometresi Türkmenistan sınırından geçiyor.

Proje, Türkmenistan`daki dünyanın en büyük 2. doğalgaz sahası konumundaki Galkınış sahasından başlayacak. Rusya ve ABD`nin de desteklediği bu proje için TAPİ LTD konsorsiyum oluşturuldu ve sözkonusu konsorsiyumun lideri olarak ta Türkmenistan`ın Türkmengaz şirketi seçildi.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar