TAPI Projesinde önemli bir sözleşme imzalandı

Türkmenistan’ın girişimiyle hayata geçmekte olan TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan) gaz boru hattı projesinde önemli bir sözleşme imzalandı. TAPI Pipeline Company Limited  şirketinden  bildirildiğine göre, ILF Beratende Ingenieure GmbH şirketi ile TAPI Pipeline Company Limited arasında Front End Engineering & Design anlaşması imzalandı. Söz konusu sözleşme Türkmenistan Petrol kompleksinde düzenlenen imza töreninde imzalandı. Buna göre, ILF Beratende Ingenieure GmbH şirketi TAPI projesinin Afganistan ve Pakistan sınırlarındaki kısmında ilk teknik proje hazırlama ve proje yönetim ve denetim hizmetlerini verecek.  İşbirliği, TAPI Projesinin “Kesin yatırım kararı” etabına kadar devam edecek.

İmza töreninde söz alan “ILF Beratende Ingenieure GmbH” şirketinin yöneticileri, sözleşmeyle yüklendiği yükümlülükleri süresinde ve yüksek kaliteli icra edeceklerini ifade ettiler.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Günümüzde, TAPI boru hattının Türkmenistan sınırlarındaki kısmı detaylı analiz edildi. Afganistan ve Pakistan sınırlarındaki kısımlar hakkında detaylı incelemeler yapılmaya başlandı. Yakında, ekipman satın alma ihalesinin yapılması da beklenmektedir.

“TAPI Pipeline Company Limited” şirketi projeye ilgi duyan tüm kurumlarla müzakerelere hazır olduğunu bildirmektedir. İşbirliğinin kapsamına hisse satın almak ve kredilendirme de girmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar