Talyp 2021: Resmi iş kagyzlary nirede kabul edilýär?

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär? Biz şeýle mazmunly habary Size ýetiripdik. Häzir bolsa Size her bir ýokary okuw mekdebi boýunça şeýle merkezleriň sanawyny www.turkmengazet.com saýtynyň habaryna salgylanmak bilen ýetirýäris. Bu habarda Siz resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri bir hatarda, şol merkezleriň salgysyny we telefon belgilerini tapyp bilersiňiz! Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda … Continue reading Talyp 2021: Resmi iş kagyzlary nirede kabul edilýär?