Talyplar üçin karz hyzmaty

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzda bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak, hilini has-da ýokarlandyrmak, bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giň­den ornaşdyrmak, Türkmenistanyň bilim ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmäge, ýaşlaryň döwrebap bilim almaklaryna ýardam etmek maksady bilen, ýurdumyzyň ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdeplerinde tölegli esasda bilim alýan talyp ýaşlaryň (diň­leýjileriň) okuw … Continue reading Talyplar üçin karz hyzmaty