BILIM

Talyp karzy: «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň okuw töleglerini tölemek üçin talybyň ýakyn garyndaşlaryna berilýär. Bu barada “Rysgal” gazetinde ýerleşdirilen bildirişde mälim edilýär.

Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde 5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak bilen, ýyllyk 5 göterimli berilýär.

Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň zamunçylygy kabul edilýär.

Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor