TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Talyp karzy: «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň okuw töleglerini tölemek üçin talybyň ýakyn garyndaşlaryna berilýär. Bu barada “Rysgal” gazetinde ýerleşdirilen bildirişde mälim edilýär.

Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde 5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak bilen, ýyllyk 5 göterimli berilýär.

Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň zamunçylygy kabul edilýär.

Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle