TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Takyk ekerançylykda täze döwür

Häzirki wagta çenli dürli görnüşli maşyn-traktor parkyna eýe bolan daýhanlar her bir tehnikany bulutlaýyn dolandyrmak we gözegçilik üçin aýratyn programma üpjünçiligini ulanmaly bolýardylar, bu kynçylygy aradan aýyrmak üçin oba-hojalyk tehnikalaryny öndüriji ägirtler öz tagallalaryny birleşdirdiler. Ýakynda döredilen “Data connect” platformasy “John Deer” , “Claas Telematics” , “365FarmNet” platformalarynyň arasynda göni bulutdan bulut baglanşygyny ýola goýmaga mümkinçilik berýär.

USB maglumat diskleri arkaly maglumatlary el bilen geçirmegiň zerurlygyny aýyrmak bilen, “DataConnect” ähli tehnikalary bir platformada hakyky wagtda dolandyrmaga mümkinçilik berýär

 

Allamyrat Durdymädow, S.A.Nyýazow adyndaky

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň

mugallymy.

Kosmosa çykjak ilkinji ýaş oglan

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen milli mirasynyň belent sarpasy

“Täze eýýamyň üme dessury” atly döredijilik festiwalynyň döwlet tapgyry geçirildi

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri

Teswirle