BIZNES

Täjigistan Owganystana elektrik eksportyny artdyryp biler

Täjigistan Owganystana elektrik eksportuny artdyryp biler. 2024-nji ýylda bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 17% ýokarlanyp biler. Bu barada metbugat ýygnagynda “Barki Tojik” döwlet energiýa kärhanasynyň başlygy Mahmadumar Asozoda habar berdi.

“Hakykatdanam, “Barki Tojik” bilen “Breşna” kompaniýasynyň arasynda elektrik üpjünçiligi üçin şertnama baglaşyldy” – diýlip belledi.

2024-nji ýylda Owganystana elektrik eksport etmegiň möçberi 1,9 milliard kWt bolar.

Asozoda, geçen ýyl Täjigistanyň 2,677 milliard kWt sagatda elektrik energiýasynyň eksport edendigini, bu bolsa 2022-nji ýyldakydan 124,2 million köpdügini aýtdy.

2023-nji ýylda Täjigistan goňşy Owganystana 1,6 milliard kWt elektrik energiýasy iberdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar