TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täjigistan bilen Gazagystan ýolagçy uçar gatnawlaryny artdyrýar

Täjigistan bilen Gazagystanyň awiasiýa ulgamynyň ýolbaşçylarynyň bilelikdäki işleriniň netijesinde, iki ýurduň arasyndaky ýolagçy uçar gatnawlaryň sany artdyrylýar. Bu barada Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär.

Täjigistanyň “Somon Air” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 25-nji aprelinden başlap, Duşanbe-Almaty ugry boýunça uçar gatnawlaryny hepdede 1-den 2-ä çykarar.

Gazagystanyň “Air Astana” awiakompaniýasy 1-nji maýdan başlap, Duşanbe-Almata ugry boýunça uçar gatnawlaryny hepdede 3-e ýetirmegi, 1-nji iýundan bolsa 4-e çykarmak göz öňünde tutulýar.

Şeýlelikde, iki ýurduň arasyndaky uçar gatnawy hepdede 6 gatnawa ýeter. Uçuşlar sanitariýa we epidemiologiki talaplara we awiakompaniýalaryň web sahypalarynda çap edilen tertibe laýyklykda amala aşyrylar.

 

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi

 

Ýene-de okaň

Biletler Stambulda satylyp başlandy

Türkmenistandan Türkiýä adaty uçar gatnawlary başlaýar

Ata Watan Eserleri

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

Teswirle