TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Tailandda koronowirusyň waksinasy synag edilýär

Tailandyň Çulalongkorn uniwersitetiniň lukmançylyk merkezi SARS-CoV-2 koronowirus waksinasyny syçanlarda synagdan geçirip gördi.

«Bu synag örän üstünlikli geçdi» diýip, onuň netijesi barada ýurduň döwrebap bilim, saglyk we innowasiýalar ministri Suwit Mesinsi metbugata beren beýanatynda aýtdy.

― Waksinany adamlarda-da synag geçirip görmegi meýilleşdirýäris. Biz iň dogry waksinany basymdan-basym ýüze çykaryp bütin dünýäni bu dertden halas etmäge gatnaşmak isleýäris ― diýip, ministr öz çykyşynda aýtdy.

Ýöne indiki tapgyrdaky synag maýmynlarda geçiriler. Şondan soň isleg bildiren adamlar waksinany özünde synag edip görüp bilerler.

― Häzir ABŞ-da we Kanadada Tailand waksinasyndan ugur alnyp işler dowam edýär. Eger işler ugruna bolsa, ýylyň ahyryna çenli waksina taýýar bolar ― diýlip, ministriň çykyşynda aýdylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle