Tähranda türkmen-eýran iş duşuşyklary geçirildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iki günlük resmi iş sapary başlanýar. Onuň çäklerinde şu gün irden Tährana gelen Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary eýranly kärdeşleri bilen iş duşuşyklarynyň birnäçesini geçirdiler. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasynda goňşy ýurtlar, şol sanda Eýran … Continue reading Tähranda türkmen-eýran iş duşuşyklary geçirildi