Tähran duşuşygy: VI Hazar sammitine taýýarlyk güýçlendirilýär

Şu gün — 15-nji iýunda geçirilen Tähran duşuşygynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar gün tertibiniň möhüm meselelerine ünsi çekmek bilen, olaryň şu ýylda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän VI Hazar sammitinde hem ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz eýranly kärdeşi Seýed Ebrahim Raisini bu ýokary derejeli duşuşyga gatnaşmaga çagyrdy. … Continue reading Tähran duşuşygy: VI Hazar sammitine taýýarlyk güýçlendirilýär