TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Zoom” platformasy

“WhatsApp”-daky aýratynlyk “Zoom”-da bolar

Pandemiýa döwründe ulanyjylaryň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli köpelden “Zoom” platformasyn täze howpsuzlyk çäresini getirýär. Mälim bolşy ýaly, epidemiýa bütin dünýädäki adamlaryň iş endiklerini...

COVID 19: bilelikdäki brifing

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen ÝUNISEF köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin  pandemiýanyň öňüni almak barada netijeli maglumat alyş-çalşygyny gurnaýar. BMG-niň iki esasy edarasynyň bilelikde gurnaýan...