TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Zimbabwe

Wiktoriýa şaglawugy gurap barýar

Uzynlygy 1,7 kilometre dagy ýetýän, 100 metr belentlikden akyp duran Wiktoriýa şaglawugy kem-kem gurap barýar. Dünýäniň dürli metbugat sahypalarynda ýazylyşy ýazylyşyna görä, guramak hadysasy 2019-njy...

2021-nji ýylyň iň gowy fotosuratlary saýlandy

Ata Watan Eserleri
“Sony World Photography Awards 2021” fotosurat bäsleşiginde halkara eminler bu bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etdiler. “Ýylyň fotosuratçysy” adyna britaniýaly suratçy Kreýg Iston mynasyp boldy. Onuň “Bank...

Hytaý 27 ýurda sanjym eksport etdi

Hytaý Halk Respublikasy dünýäniň 27 ýurduna koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen sanjym eksport etdi we 53 sany mätäç döwlete sanjym kömegini muzdsuz amala aşyrýar. “Sinhua”...

Benziniň bahasy nirede has gymmat?

vepa
Ýakynda ýurdumyzyň internet neşirlerinde Türkmenistanyň benziniň dünýäde iň arzan döwletleriniň hataryna girýändigi habar berlipdi. Bu guwandyryjy ýagdaý. Eýsem, bir litr benzin üçin iň köp mukdarda...

Dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bellige alnar

vepa
«Euronews»-yň habar bermegine görä, şu ýylyň 31-nji martynda Türkiýede Ýokary saýlaw guramasy (ÝSK) tarapyndan saýlawlar geçiriler. Kaýseri şäheriniň saýlawçylarynyň arasynda ady görkezilen Aýşe Ekiji bu...