TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zawodlar

“Ford” kompaniýasyndan täze taslama

Häzirki wagtda dünýäde öndürilýän elektrik ulagynyň sany barha artýar. Şol sebäpli “Ford Motor” kompaniýasynyň baş direktory Jim Farli elektrik ulaglary üçin öz hususy akkumulýator öndürmegi...

Türkmenistanyň Prezidenti: «Nebitgaz pudagynda çig maly gaýtadan işleýän zawodlary gurmak zerur»

Ata Watan Eserleri
14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanymy Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy boýunça çig maly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda degişli...